fbpx
logo
siar logo

Menu

UAB „SIAR Baldai“ PRIVATUMO POLITIKA

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šioje UAB „SIAR Baldai“, j. a. k. 306254108 buveinės adresas Ugniagesių g. 12, LT-02241 Vilnius (toliau – Bendrovė, mes) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) mes pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šioje Privatumo politikoje nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis el. paštu: info@siarbaldai.lt

SĄVOKOS

 1. SIAR Baldai– UAB „SIAR Baldai“ inovatyvus baldų gamintojas Lietuvoje., esantis adresu Ugniagesių g. 12, LT-02241 Vilnius.
 2. SIAR Baldai interneto svetainė– interneto svetainė adresu www.siarbaldai.lt
 3. Kliento registracijos paskyra– SIAR baldai interneto svetainėje užsiregistravus susitikimui Jūsų duomenys bus panaudoti užtriktini sklandų susitikimo įyvendinimą.
 4. Duomenų valdytojas– UAB „SIAR Baldai“, j. a. k. 306254108, buveinės adresas Ugniagesių g. 12, LT-02241 Vilnius, el. Pastas info@siarbaldai.lt, tel. nr. +370 64811111.
 5. Klientas– asmuo, kuris užsiregistruoja susitikimui ar kitoms mūsų teikiamoms paslaugomis įsigyti.
 6. Šalys– Klientas ir Duomenų valdytojas.
 7. Asmens duomenys– bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, adresas ar kt.
 8. Duomenų gavėjas– juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Bendrovė teikia asmens duomenis ir kuris savarankiškai nustato gautų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 9. Duomenų tvarkytojas– juridinis ar fizinis asmuo tvarkantis asmens duomenis Duomenų valdytojo nurodytu tikslu ir tvarka.
 10. Duomenų subjektas– fizinis asmuo, kurio asmens duomenis Bendrovė valdo ir / ar tvarko.
 11. Asmens duomenų teikimas– asmens duomenų atskleidimas juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje).
 12. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatinėmis ar neautomatinėmis priemonėmis susistemintose rinkmenose su asmens duomenimis (jų rinkiniais) atliekama operacija (operacijų seka), įskaitant rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą, keitimą, sugeneravimą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimą ar sujungimą su kitais duomenimis, apribojimą, ištrynimą arba sunaikinimą.
 13. Tiesioginė rinkodara– veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIUS ASMENS DUOMENIS, KOKIU TEISINIU PAGRINDU TVARKOME IR KIEK LAIKO JUOS SAUGOJAME

 • Vykdant sutartinius įsipareigojimus paslaugų užsakymo ir suteikimo tikslu:
  1. Paslaugų užsakymo ir suteikimo duomenys gali apimti: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono nr., informaciją apie užsakytas paslaugas, mokėjimo informaciją bei visą informaciją, susijusią su paslaugų teikimu, kurią Jūs pateikiate pats.
  2. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymas (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui).
  3. Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime 3 metus nuo paslaugų sutarties pasibaigimo.
 • Kliento paskyros sukūrimo (registracijos) ir vėlesnio prisijungimo prie jos tikslu:
  1. Tvarkome šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį. Visi asmens duomenys, pateikiami registracijos metu ar gyvai salone yra privalomi tam, kad galėtume sukurti Kliento paskyrą ir vykdyti Jūsų užsakymus. Nepateikus šių duomenų negalėsite gauti el. pasiūlymo.
  2. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: UAB „SIAR Baldai“ interneto svetainės taisyklės ir vidaus tvarkos taisyklės, su kuriomis sutikote kreipdamasis į mus paslaugoms ar pasiūlymui gauti, t. y. tokiu būdu tarp Jūsų ir mūsų sudaryta naudojimosi mūsų paslaugomis sutartis.
  3. Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime pasiūlymo peržiūrai/patvirtinimo laikotarpiui ir 2 metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo pasiūlymo arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė) arba trumpiau.
 • Siekdami sudaryti Jums galimybę Kliento paskyroje gauti informaciją:
  1. Tvarkome ir Jums pateikiame šiuos duomenis: paslaugų užsakymų istoriją ir kitus duomenis, susijusius su naudojimusi paslaugomis ir / ar paslaugų sutarčių vykdymu.
  2. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: UAB „SIAR Baldai“ interneto svetainės taisyklės ir vidaus tvarkos taisyklės, su kuriomis sutikote kurdamas Kliento paskyrą (registruojantis), t. y. tokiu būdu tarp Jūsų ir mūsų sudaryta naudojimosi mūsų paslaugomis sutartis.
  3. Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime Kliento paskyros naudojimo laikotarpiu ir 2 metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė) arba trumpiau, jei ištrinsite savo paskyrą – iki Kliento paskyros ištrynimo.
 • Bendrųjų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų tikslu, siunčiant jums naujienlaiškius (pranešimus) apie siūlomas paslaugas ar teiraujantis jūsų nuomonės dėl paslaugų kokybės įvertinimo:
  1. Tvarkome šiuos duomenis: el. pašto adresą ir / ar tel. nr.
  2. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas; be to, tuo atveju, jei Jums jau teikėme paslaugas ir jūs neišreiškėte nesutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais.
  3. Jei neprieštaravote, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi bendrųjų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų tikslu, tai šiuos duomenis tvarkysime iki pilno paslaugų pagal sutartį suteikimo dienos arba paslaugų sutarties nutraukimo dienos, o jei Jūs nesate mūsų Klientas ir tiesiog išreiškėte savo sutikimą dėl bendrųjų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo, Jūsų duomenis saugosime 2 metus nuo sutikimo gavimo dienos arba trumpiau, jei atšauksite duotą sutikimą – iki sutikimo atšaukimo. Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą paspaudus atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame bendrosios tiesioginės rinkodaros pranešime, taip pat tai padaryti galite savo paskyroje, jei ją turite, arba susisiekus su mumis el. paštu info@siarbaldai.lt
 • Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje Privatumo politikoje, kai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises.
 • Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje Privatumo politikoje, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais.Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.
 • Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.
 • Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu reikia Bendrovės nustatytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasibaigus nustatytam asmens duomenų saugojimo terminui, Jūsų asmens duomenis saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime arba pakeisime taip, kad nebebūtų galima nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės.

 

AUTOMATIZUOTI SPRENDIMAI IR PROFILIAVIMAS

 1. Asmeninės tiesioginės rinkodaros pasiūlymo tikslui, kad Jūs galėtumėte pasinaudoti el. pasiūlymo ar kitų el. paslaugų teikiamais privalumais mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis siekdami įvertinti tam tikrus su Jumis susijusius aspektus, tokius kaip Kliento pateiktas užklausas, paslaugų užsakymų istoriją ir pan., tačiau tai nesukels Jums teisinių pasekmių ar panašaus didelio poveikio.

 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 1. Bendrovė Jūsų asmens duomenis gali perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams:
  1. mūsų įmonių grupei;
  2. asmens duomenų tvarkytojams, teikiantiems Bendrovei įvairias paslaugas: SIAR Baldai interneto svetainės palaikymo, talpinimo paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo, socialinių tinklų paskyrų administravimo, klientų aptarnavimo centrų, duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjams, draudikams, teisininkams, konsultantams, auditoriams, antstoliams, kitiems gavėjams, prisiėmusiems konfidencialumo įsipareigojimus;
  3. kiek reikia paslaugų teikimui ar atsiskaitymui už paslaugas (pvz., atlikti mokėjimui už pasirinktą paslaugą), mokėjimo paslaugų teikėjams, kuriuos Jūs nurodysite ar kurie dalyvaus atliekant mokėjimą;
  4. teisėsaugos institucijoms, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, tačiau tik tiek ir tokia apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 2. Pasitelkiame tik tuos Duomenų tvarkytojus, kurie asmens duomenų apsaugai užtikrinti taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, atitinkančias BDAR nuostatas bei užtikrina Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teises bei jų įgyvendinimą.
 3. Jūsų asmens duomenų neperduodame už Europos ekonominės erdvės ribų, nebent tokia šalis, į kurią perduodami Jūsų asmens duomenys, užtikrina adekvatų apsaugos lygį arba sutinkate su tokiu Jūsų asmens duomenų perdavimu.
 4. Bendrovės pasitelkti Duomenų tvarkytojai Jūsų asmens duomenis tvarko tik vadovaudamiesi Bendrovės nurodymais. Pasitelktas Duomenų tvarkytojas samdyti subtvarkytoją turi teisę tik gavęs rašytinį išankstinį Bendrovės sutikimą.

 

SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS

 1. Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:
  1. tinkle „Facebook“ – SIAR BALDAI
  2. tinkle „Instagram“ – siarbaldai
 2. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.

 

JŪSŲ TEISĖS

 1. Šioje Privatumo politikoje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šioje Privatumo politikoje pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.
 2. Jūs turite šias Duomenų subjekto teises:
  1. Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą. Šią Jūsų teisę taip pat įgyvendiname pateikdami informaciją šioje Privatumo politikoje. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, o tvarkymo atveju turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.
  2. Prašyti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis arba papildyti neišsamius duomenis. Šią teisę taip pat galite įgyvendinti prisijungdami prie Kliento paskyros, jei tokią turite.
  3. Prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu:
   – asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
   – atšaukiate savo anksčiau duotą sutikimą ir Jūsų asmens duomenų tvarkymui nėra kito teisėto tvarkymo pagrindo;
   – duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;
   – asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
   – egzistuoja kiti BDAR nustatyti atvejai.
   Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
  4. Prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymągalite, kai:
   – užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti asmens duomenų tikslumą;
   – mums nebereikia asmens duomenų, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
   – Jūsų asmens duomenys Bendrovei nebereikalingi, tačiau jie būtini Jums, siekiant įgyvendinti savo teisę pateikti skundą ar apginti savo teises;
   – Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas.
   Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) siekiant apsaugoti kitų asmenų teises; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.
  5. Prašyti perkelti savo asmens duomenis. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas arba sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
  6. Nesutikti, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis, remdamiesi Jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
  7. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.
  8. Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.
  9. Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, jūs turite teisę pateikti skundąValstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, lt.
 3. Šioje Privatumo politikoje nurodytas Duomenų subjekto teises įgyvendinti galite pateikdami prašymą ir nurodydami konkrečią teisę, kurią siekiate įgyvendinti. Siekdami įgyvendinti Jūsų teises, turėsime įsitikinti Jūsų tapatybe. Todėl kreipdamiesi dėl teisių įgyvendinimo (išskyrus šioje Privatumo politikoje jau įgyvendinamą Jūsų teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą), prašymą galite pateikti:
  1. paštu info@siarbaldai.lt pateikdami kvalifikuotu el. parašu pasirašytą prašymą;
  2. Kreipdamiesi su rašytiniu prašymu tiesiogiai atvykus į SIAR Baldai ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Kitu būdu, jei galėsime nustatyti Jūsų tapatybę.
 4. Atsakymą apie veiksmus, kurių imtasi prašymui įgyvendinti, arba prašymo neįgyvendinimo priežastis, Jums pateiksime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir jų skaičių, laikotarpis teisių įgyvendinimui gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams.
 5. Jei prašymą pateiksite el. priemonėmis, atsakymas, jei įmanoma, Jums bus pateiktas tokiu pat būdu, nebent prašytumėte pateikti kitaip.

 

APIE SLAPUKUS

 1. Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę lengviau ir efektyviau naršyti SIAR Baldai interneto svetainėje bei siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, atitinkantį Jūsų poreikius, naudojami toliau nurodyti slapukai (slapukai yra failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos „variklyje“):
 2. Turite galimybę pasirinkti priimti ar nepriimti funkcinius ir analitinius slapukus: kai lankotės SIAR Baldai interneto svetainėje, galite pamatyti žinutę, informuojančią apie slapukų naudojimą ir prašančią duoti sutikimą jų naudojimui. Jeigu neišreiškiate sutikimo su slapukų naudojimu (prie atitinkamų slapukų uždedant varnelę), slapukai nebus naudojami, išskyrus būtinus slapukus, kurie aktyvuoja pagrindines SIAR Baldai interneto svetainės funkcijas – be šių slapukų SIAR Baldai interneto svetainė tinkamai neveiktų.

 

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 1. Bet kokie šios Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami SIAR Baldai interneto svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime el. paštu.

 

Galioja nuo 2023-08-07